1. fransızcadaki "niche" sözcüğünün türkçeleşmiş biçimidir. mum, heykel, kasa gibi eşyalar yerleştirmek için duvar içinde bırakılan oyuğa verilen isimdir. fransızcada oyuk, yuva, yuva yapma, yuva kurma, kalmak için uygun yer bulma anlamları da verir.

    not: ingilizce ve fransızca lisanlarından türkçeye geçen niş sözcükleri farklı anlamlar içerir.
  2. "evim güzel evim", "güle güle oturun" gibi, evin bir odasının belirlenen bütçeyle dekore edilmesi üzerine kurulu televizyon programlarında popüler olmuş sözcük.

    - odanın bu köşesinde bıraktığımız nişler ve spot aydınlatmayla odaya derinlik katıyoruz.