1. moğolca 'nökür' kelimesinden alıntıdır ve alıntılandığı dildeki gibi 'yoldaş,arkadaş' anlamında kullanılan orta türkçe bir isimdir. nökerlik birbirine 'anda' (and) bağlanma yoluyla kurulur.
    ttsr