1. âşık

  şu türküsü ile kendimi sizlere biraz anlatayım....

  "lâmekân elinden bir nişan iken
  meni zuhur etti ol kan içinde
  üç yüz altmış altı şehirden gelip
  özüm katre oldu umman içinde

  bir zaman anadan şir emdim kamdım
  tez vakitte dahi ondan usandım
  diş bitirdim ab-u nana dayandım
  vücudum besledim cihan içinde

  on beşe girince kemali buldum
  nefse uyup isyan bahrine daldım
  bir zaman uğraştım otuza geldim
  her dem gezer idim güman içinde

  çok ilim okudum aklım yetmedi
  çok amel kazandım fayda etmedi
  çok cehd ettim kimse elim tutmadı
  hor zelil gezdim ben devran içinde"

  "lâmekân ilinden misafir geldim"