1. normallikten kasıt tek tip olmaksa evet anormal bir durumdur.
  2. ya bir paradoks var ortada yahut kavram karmaşası.
  3. normal olan tavırlar, anormal tavırlardan daha az talep görmeye başladığı noktada artık anormaldir.

    bir yerde güzel fikirler az ise, kötü fikirler tarafından yadırganır. anormal karşılanır.

    cahiller arasındaki alim anormaldir mesela.

    usta bir fotoğrafçıysanız bilirsiniz ki, cep telefonları ile çekilip değişik uygulamalarla filtrelenen, kontrastı sonuna kadar dayanmış, doygunluğu hiç olmayacak şekilde yoğun düzenlenmiş fotoğraflar oldukça anormaldir aslında. fakat herkes iyi bir fotoğrafçı olmadığı halde sayıca çok fazla olan fotoğrafa meraklı insanların kuralları ve tarzları, şu zamanlarda aslında daha normal ve daha kabul edilebilir haldedir. bu da doğru olanı (normali) anormalleştiren, yanlış olanı (anormali) normalleştiren bir durum yaratır.

    bunun farklı alanlarda örnekleri çoktur.