1. hiçbir şeyin bilinemeyeceğini, hayatta hiçbir gerçek doğrunun bulunmadığını anlatan söz öbeği.

    bir miktar doğruluk payı olsa da; ahlak felsefesi değil doğa felsefesi yönüyle, medeniyeti bu noktaya taşıyan bilimsel düşünce, insanlığın yegane yol göstericisidir.

    konu ile ilgili daha güzel bir söylem:

    "dünyada herşey için; medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir" mustafa kemal atatürk