1. modern toplumun medeniyet seviyesini ayırt edici özelliği.

  gelişmiş toplumlarda nüfus daha çok durağandır. gelişmekte olan toplumlarda ise sürekli artış halindedir. bunun sonuçları iki toplum için de farklı şekilde yansır.

  gelişmiş toplumun nüfusu nitelikle, gelişmekte olan toplumun nüfusu nicelikle ilgilidir. şu anda kaliteli bir hayat süremeyişimizin temel nedenlerinden biri de budur. gelişmiş toplum var olan nüfusun refahını, kalitesini artırmak için; gelişmekte olan toplum ise haneye bir çocuk daha ekleyerek kıt kanaat geçinmek için uğraşır tabiri gereği.

  nüfus artışı ile birlikte milli gelir düşer. nüfus çoğaldığı için hastane, yol, okul vs. yetmemeye başlar ve bu parayı mevcut olan nüfusun refahını artırmak yerine veya sanayiye katkı sağlamak* yerine nüfus artışı ile ortaya çıkan eksiklikleri kapatmaya harcarlar(yeni nüfusla birlikte sorunlar da ortaya çıkıyor*). oysa gelişmiş toplumlarda aynı hastaneyi, aynı yolu yine aynı nüfus kullanabilecek ve nitelik artacaktır.

  gelişmemiş ülkelerde nüfus artışının hızlı olmasının nedenleri tıbbın ilerlemesi* ile bazı salgın hastalıkların önüne geçilmesi, yine aynı sebebe bağlı olarak uygun sağlık şartlarıyla uzun yaşanılabilmesi, buna karşın da doğum oranının kendisini muhafaza etmesidir. bir de bilinç vardır ki bu apayrı bir konu(en bilinçli olması gerekenler halkı çocuk yapmaya zorlarken).

  nüfus artışının sonsuza kadar sürmeyeceği, belirli bir noktadan sonra duracağı ve hatta azalacağı öngörülmektedir. ki gelecekte nüfus artışı sadece gelişmekte olan ülkelerde olacaktır.
 2. sözlükte birkaç gündür olandır. devamı gelecek gibi. malum, ekşi sözlük kapatılıyor mu?