1. bir araya gelerek nükleik asitleri oluştururlar. içinde bulunduğu hücrenin en önemli parçalarından biridir. çekirdekte bulunması sebebiyle (çekirdeksiz hücreler de olmasına rağmen) bu isim verilmiştir.
    jimi
  2. pürin ve pirimidin bazları olmak üzere ikiye ayrılırlar. sitozin, timin ve urasil pirimidin bazlarıdır. adenin ve guanin ise pürin.