1. bir araya gelerek nükleik asitleri oluştururlar. içinde bulunduğu hücrenin en önemli parçalarından biridir. çekirdekte bulunması sebebiyle (çekirdeksiz hücreler de olmasına rağmen) bu isim verilmiştir.
    jimi