1. python için n-boyutlu diziler, matris ve lineer cebir gibi open-source işlevler kütüphanesi. scipy, matplotlib ve ipython ile birlikte matlabı aratmaz. önemli kısımları c/cython/fortran ile yazıldığı için oldukça hızlıdır. matlab kullanıcılarının kolay adapte olabilmeleri için bir rehber hazırlanmıştır.