1. dağların aşıldığı geçitlerde veya yol ayrımlarında geçen herkesin bir taş atarak etrafında dokuz kere dolanmasının uğurlu kabul edildiği kutsal taş yığını.