1. topluma zarar verdiği için bizzat kendisi ayıklanmalıdır.