1. oryantalizme karşı doğulunun, batılıya verdiği cevaptır. yani doğunun batıyı, doğulu bir gözle algılama şeklidir.
    oksidentalizmde de kendine özgün belirleyici farklar bulunmaktadır ve genelde bunlar ahlaksızlıkla, sanayileşmeyle, sömürgecilikle, soğuk kanlılıkla, ruhsuzlukla, acımasızlıkla örtüştürülür.

    her iki tanımlamada da batı ve doğu kelimeleri kullanılmakta olmasına rağmen, batı ve doğu kavramı gerçek anlamını arttık yitirmiş olup çin, kore, japonya gibi eskiden doğulu olan ama şimdi batılı gibi davranan ülkeler olmaları sedebi ile doğu - batı tanımlaması iki kutuplu bir dünyadan yani eski dünya ülkeleri ve yeni dünya ülkeleri arasındaki algı, kavram, ekonomi, güç gibi hususlarda bir birleri arasındaki belirleyici ve husumet güdücü anlamı ile kullanılmaktadır.