1. israf edenlere ayar olurum.
  2. atom numarası 8 kütle numarası 16 olan elementtir. insan vücudunda kırmızı küreler ile taşınır. çok az bir kısmı plazmada çözünür. doğadaki bileşik ve karışımların neredeyse hepsinde bulunur. dünyanın oluşum sürecinde oksijen ortaya çıktıktan sonra aerob solunum yapan canlılar türemiştir. tıbbi anlamda, bazı hastalıkların tedavisi(*:treytmınt) için yüksek miktarda oksijen içeren hiperbarik odalar kullanılmaktadır. rakımı yüksek yerlerde miktarı azalan oksijenden daha fazla faydalanabilmek için vücut kırmızı küre sayısını artırır.
    stars
  3. simgesi "o" olan element. "o" yüzdendir ki çok değerlidir.