1. sekiz seslik aralık. diyatonik dizinin* sekizinci derecesi. birinci çıkış derecesiyle* oktavı aynı adı alır.*

    bir oktav aşıldığı zaman, aynı derecelerin değişmez sırası, inceye yada kalına doğru devam eder. birinin son sesi, sonrakinin ilk sesi olur. çalgıların ses genişlikleri oktavlarıyla anlaşılır.
    oktav değişimi, notada 8 rakamıyla belirtilir. 8 rakamı nota yada notaların üstünde bulunursa bir oktav tiz altında bulunursa bir oktav pes çalınacak demektir.

    ses dokuları bakımından oktavlar "artık" "eksik" ve "tam" diye adlandırılan 3 ayrı biçimde oluşabilir. içinde 5 ton 2 diyatonik yarım ton ve 1 kromatik yarım ton bulunan oktav* artık oktavdır. 4 tam 3 diyatonik yarım ton bulunan oktav * içinde 5 ton 2 diyatonik yarım ton bulunan oktav ise * tam oktavdır
    tam oktavda üstteki notanın titreşim sayısı, alttaki notanın titreşim sayısının tam iki katıdır.
  2. sesin merdiveni diyelim kısaca. tanımını okurken yorulduğum şeyi anlamak kolay olmasa gerek...