1. akrabalarla yaptığım telefon konuşmalarında sıkça adı geçen eylem. adına dua okunması olayı.