1. georges bataille'in var olmak için şart koştuğu.

  bataille'e göre eyleyiş içerisinde olmaklık, tastamam insansal bir var oluş değildir. eyleyiş içerisinde olmaklığa dahil olunduğu anda insanlıktan çıkar erek öznesi oluruz. ve bu ereklilik kaçınılmaz biçimde zamanda kendini, kendine faydalı olmaklığa iter.

  bunu nietzsche hakkında yazdığı kitabında açımlar bataille. nietzsche'nin yaptığını yapmak bile yani erek, ereklilikten kurtulmak muhtevasına sahip bile olsa olabilirliğin insansal dışı formunda sürüklenilir der.

  '' her eylem insanı eksik bir varlık haline getirir. '' (*:nietzsche üzerine - georges bataille)

  nietzsche'nin doktrinlerini benimseyerek onları yükseltmek ister bataille. pekâlâ bu 'eyleyişsiz' bütüncül insana nasıl ulaşılır?

  eyleyiş görüngelerinin olabilirliklerini tamamlayarak.

  '' kuşkusuz, insanın elini kolunu bağlayan böyle bir deneyim ancak diğer tüm deneyimler denenmiş, tamamlanmış ve tüm olabilirlikler tüketilmişse gerçekleştirilebilir. bu deneyim, ancak en son aşamada bütün insanlığın olayı haline gelebilir. '' (*:age)

  yani bataille burada nietzsche'nin güç istenci'nin de bu oluşa el veremeyeceğinden dem vurur. güç istençsizlikte bu oluşa nail olunabilir der.

  lâkin bu transandantal perspektif metafizik bir duruma yol açacağından dolayı bataille'in işaret etmek istediği şeyin gerçekleşmesi kendisinin de dediği gibi çok uzak bir olasılıktır.
  insanın kendisini bir zarın düşüşüne bırakması, zarın düşüşü olması demektir.
  tamamen edilgen bir durumda olmaklık.

  '' bu kitabın yürek parçalayıcı sorusu..
  yardımsız, yavaş yavaş gücünü kaybeden buna rağmen uca gelen, olabilirliği gürültüsüz, çabasız keşfeden;
  yığılmış engellere rağmen duvarların çatlaklarından kayıp geçen bir yaralı tarafından sorulan;
  adına konuşulabilecek büyük makine artık yoksa, eylem nasıl işletilir, eylemde bulunmak nasıl istenir ve ne yapılır?
  bize gelene kadar her eylem aşkınlığa dayandırılmıştı: eylemde bulunmaktan söz edildiği yerde, her zaman, hiçlik hayaletlerinin sürüklediği zincirlerin gürültüsü duyuluyordu.
  yalnızca şansı istiyorum..
  şans benim tek amacım ve tek çarem. '' (*:age)

  görüldüğü üzere bataille, canhıraş bir şekilde nietzsche'nin öğrettiklerini eyleme geçirmek isteğiyle nietzsche'nin ördüğü nihai duvarın içerdiği materyalleri görmezden gelerek duvara, bu görmezden geldiği eksikliklerin sihri tılsımı ile yarattığı kauçuk çekiciyle vurmaktadır.

  bu, tastamam insan olmak gayretinin çıldırtan 'olanaksızlıkları' ile hemhâl oluşun getirisidir. zirâ kendisinin de çok iyi bildiği üzere 'güç istenci' görmezden gelinemeyecek denli yerleşik bir realitedir.
  ezcümle bataille; 'ne olursa olsun ben bu duvara bir darbe vurmalıyım, en azından izim olsun duvarda' diyerek böylesi bir 'oluş'u ortaya atmıştır.
  yazık ki izi bile oluşamamıştır.