1. ceza hukukuna ilişkin bir terimdir. olursa olsun kastı olarak da bilinir. ceza hukukunda bir eylem iki şekilde icra edilir. 1. kasten 2. taksirle. bunları da açarsak;

  1. kasten
  2. olası kastla
  3. bilinçli taksirle
  4. basit taksirle

  olası kast genelde bilinçli taksirle karıştırılır. örnekle açıklamak gerekirse olası kast; kişinin eyleminin bir suç teşgil edebileceğini öngörmesine rağmen, o suçun gerçekleşmesinin umrunda olmaması durumudur.

  mesela (a) bağdat caddesinde babasının katili (b)'yi görür. (b) yanındaki arkadaşları (c) ve (d) ile birlikte yürümektedir. (a) hemen silahını çekerek (b)'yi vurur. fakat kurşunlardan bazıları (b)'nin yanındaki arkadaşlarına da gelir. olayın başına gelirsek (a) silahından çıkan kurşunun diğerlerine de gelebileceğini öngörmüştür fakat gözü o kadar dönmüştürki diğerlerinin ölüp ölmemesi umrunda değildir. özellikle onları öldürmek gibi bir amacı da yoktur. (b) (c) ve (d) nin öldüğünü varsayarsak (a)'nın (b)'ye olan eylemi kasten öldürme, (c) ve (d) ye olan eylemi ise olası kastla öldürmedir.

  bunun ceza tayini açısından önemi; tck 21 de şöyle açıklanmıştır: "bu hâlde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda müebbet hapis cezasına, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur; diğer suçlarda ise temel ceza üçte birden yarısına kadar indirilir."