1. aslında sorunun özü ilişkilerimizi cismani olarak mı yoksa ruhani olarak mı kurarız gibidir. uzamdan silindiğimizde geriye kalan şey, algı ya da fikir ya da ilişki ne olur. daha açık şekilde ifade etmeye çalışırsak gömüler var mesela a kişisi altınları toplayıp bir yere gömmüş. (bu bir ilişkidir) sonra da ölmüş gitmiş ve altınların orada konmuş olma hali ve kişiyle olan ilişkisi gayet devam ediyor. dokunduğum her şey ben ölünce yok olmuyorsa tüm bu ilişkiler ne oluyor birikiyor mu, duruyor mu, başka ilişkilere mi karışıyor?
    abi
  2. insan ne zaman ölür sorusunu insan ne zaman "yok" olur ile değiştirdiğimizde anlam kazanan ve cevabı kolaylaşan soru...ailenize bakın, dedenizin, ninenizin babalarını, annelerini, onların anne ya da babalarını hala hatırlıyor, anıyor musunuz?
    sonsuza gidenin kalanlara aktardığı birikim/tecrübe/eser/altın (gömü bulaydık iyiydi) o yüzden kıymetleniyor; kişi gittikten sonra da bu kalanlar ortak bir bütünün parçası...nothing really ends...
    mesut
  3. hayır bissürü şey yazmayacağım:

    '' tabii ki, eğer istersen! ''