1. firâz-ı zirve-i sînâ-yı kahra yükselerek
  oradan,
  oradan düşmek ölmek istiyorum
  cevf-i ye's âşinâ-yı hüsrâna...

  titrek
  parıltılarla yanan mesâ-yı mezbaha-renk
  dağılırken suhûr-ı üryâna,
  firâz-ı zirve-i sînâ-yı kahra yükselerek
  oradan,
  oradan düşmek ölmek istiyorum
  cevf-i ye's âşinâ-yı hüsrâna...

  kanlı bir gömlek
  gibi hârâ-yı şemsi arkamdan
  alıp sürükleyerek,
  o dem ki refref-i hestîye samt olur ka'im
  ve bir günün dem-i âlâyiş-i zevâlinde
  sürüklenir sular âfâka şu'le hâlinde
  o dem ki kollar açar cism-i nâ-ümide adem
  bir derin sesle "haydi" der uçurum,
  o dem,
  firâz-ı zirve-i sînâ-yı kahra yükselerek
  oradan,
  savt-ı ümmîd-i kalbi dinlemeden
  cevf-i hüsrâna düşmek istiyorum.