• youreads puanı (10.00)
 1. beni bir dost yareledi yarenler
  çekerim yareyi ölmezsem eğer
  bu benim yaremi yâr yâr tabipler onmaz
  kendi melhem olup çalmazsa eğer

  kimlere ne diyem küstürdüm yâri
  tükenmiş nasibi kalmamış varı
  hançere düşeyim yâr yâr öleyim bari
  bu sene de selam salmazsa eğer

  velim öldür bu dert bizi almaz mı
  bu hasretlik kıyamete kalmaz mı
  bu yarayı çeken âşık bir gün ölmez mi
  yâr derdime derman olmazsa eğer