• youreads puanı (10.00)
 1. iç savaş çıkarmaya çalışan malum aşağılığa ithafen!!! gelsin....

  düşündü taşındı oturdu kaşındı
  konuştu karıştı alıştı yatıştı
  evirdi çevirdi götürdü getirdi
  araladı sıraladı iteledi ufaladı
  hacıladı hocaladı harladı horladı
  bağırdı gürledi sansürledi
  ama olmuyor olamıyor

  yokladı kolladı dağıttı topladı
  avladı tavladı kıyırdı sıyırdı
  zarladı darladı iteledi iteledi
  eveledi geveledi mumladı mimledi
  işledi dişledi süzüldü büzüldü
  ezildi seçildi
  ama olmuyor olamıyor

  açıldı saçıldı tutamadı kaçırdı
  yedirdi içirdi öpüldü sayıldı
  hüpledi şişirdi söküldü dikildi
  öldü de dirildi yoruldu duruldu
  oturdu kuruldu topladı copladı
  gizledi sakladı yasakladı
  ama olmuyor olamıyor

  işledi fişledi çıkardı ekledi
  izledi gözledi topladı bölmedi
  turladı kurladı zamladı zomladı
  oturdu bekledi yüzledi düzledi
  kem dedi küm dedi okuttu üfledi
  faksladı fiksledi endeksledi
  ama olmuyor olamıyor

  yatırdı batırdı göçürdü kaçırdı
  suçladı güçledi ütüledi kötüledi
  oyladı boyladı mızıttı saymadı
  anladı yanladı oturdu kalkmadı
  parladı şarladı gazladı hızladı
  rakladı rokladı durakladı
  ama olmuyor olamıyor