1. türk asker ve diplomat. özellikle i. dünya savaşı sırasında çıkan şerif hüseyin isyanı'nda zor şartlar altında medine'de yönettiği 2 yıl 7 ay süren medine müdafaası ile bilinmektedir. "medîne müdâfii", "türk kaplanı", "çöl kaplanı", "medine kahramanı" lakaplarıyla anılır.

    merkezden gelen teslim ol emirlerine uzun bir süre uymamış, tek kişi kalsa bile savaşacağını söylemiştir. nitekim öyle de olmuştur, medine müdâfii fahreddin paşa, en sonunda ancak kendi kurmayları tarafından makamından sürülünce mevzisini bırakmış ve medine isyancılara kalmıştır.

    dipnot: askerimizin 'mehmetçik' lakabını da ilk kullanan kişidir kendisi. paşa, medine’de bulunduğu sırada resmi yazışmalarda askerleri için “mehmetçik” tabirini kullanmakta ve onları peygamber’in askerleri olarak nitelendirmektedir.