1. "bilinmeyen her şey büyüktür" manasına gelen latince söz.
    bu laftan hareketle, bilinen şey büyüklüğünü yitirir sonucuna varabilir miyiz?

    bir şeyin sırrına vakıf olduğunuzda, o şey gizemini, dolayısı ile çekiciliğini ve ihtişamını yitirmiştir. çünkü en güzel olan, hala aranmakta/araştırılmakta olandır.

    işte tanrı bu yüzden çok büyük ve güzeldir.

    '' bizim en büyük sırrımız, sırların anasının içinde gizli olan sırdır''dememiş miydi 6.imam cafer