1. ing. omnisexual
    karşısındaki insanın gay mi, travesti mi, kadın mı, erkek mi her ne ile kendisini ifade ediyorsa bunu anlayıp, aşık olurken bu gibi kriterleri göz önünde bulundurmayan kişilerdir. panseksüelden farkları budur