1. her yazısıyla gözümde dikkat çekicidir. tıpkı şurada savaşın kalbinde kalan çocuklardan bahsetmiş.

    bunun dışında çocuklara ait yayınları ve kitapları vardır. talihsiz bir kaza sonucu abisini kaybetmiş, yeğeni için duygu dolu bir yazı kaleme almıştı ki unutmama gerçekten.