• youreads puanı (10.00)
 1. otuz yıl önce bir kız doğmuştu, yeşil gözleriyle bakıp yakardı
  tüm gençler vurgundu on yedisinde, evlendi on sekizinde

  on dokuzunda bir çocuğu oldu, yirmisinde ikiz doğurdu
  yirmi dokuz yaşında on çocuk oldu, yüreği sevgiyle doldu

  şimdi otuzunda ölüm yolunda, aç çocukları hepsi yanında
  sönük yeşil gözlerle dalıp ufuklara, dua eder çocuklarına
 2. 12 yılda 10 doğum biri ikiz vay anasını