1. türkçe'nin en eski haline verilen isim. bu dilden sonra türkçe, oğuz dilleri ve oğur dilleri olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

  günümüzde kullandığımız türkçe'ye çok benzer.

  şahıs zamirleri:

  ban

  san

  o

  bız

  sız

  ular

  sayılar:

  bir

  eki

  üç

  tört

  beş

  altı

  yeti

  sekiz

  tokuz

  on

  yegirmi

  otuz

  kırk

  elig

  altmış

  yetmiş

  sekizon

  tokuzon

  yüz