1. dış ticarette ithalatçı firmanın yükünü çekebilmek için gümrüğe ibraz etmesi gereken evraktır.

    ihracatçı firma, ödeme aldığını teyit edip yükün sahipliğini belgeleyen konşimentoyu ithalatçı firmaya gönderir. buna istinaden ithalatçı firma da yükünü gümrükten çekebilmek için önce nakliyeci firmaya ödemelerini organize eder. ardından bu konşimetoyla birlikte nakliye ödemesi dekontunu ibraz ederek ordino, yani yük teslim belgesini teslim alır.

    ordino kıymetli evrak statüsündedir ordino olmadan bir yük gümrükten teslim edilmez. evrağın kaybolması durumunda banka ve nakliyeci firmalara taahhütnameler imzalanmak ve bir dizi bürokratik işleme girilmek zorundadır.