1. avcı valar olarak geçer.sekiz aratar'dan biridir. melkor'un yaratıklarını avlardı.