1. ülkemizde yer alan ve son dönemlerde halkın kendi düşüncelerine uygun görmediği kısmını 'anadolu çomarı' olarak niteleyen ve aşağılayan bir topluluktur. özellikleri şunlardır;

  kategori üstü özelliği : her zaman ve her şartta en doğru ve en iyisini bilir

  1. batının güzelliklerini almıştır
  2. zekidir
  3. çeviktir
  4. ahlaklıdır
  5. müthiştir
  6. bir insanın sahip olabileceği en yüksek bilişsel kapasiteye sahiptir
  7. toplumun en duyarlı kesimindendir
  8. inanılmazdır
  9. bilime ve uygarlığa büyük katkıları vardır
  10. kişisel özverisi ile yörüngeye uydular fırlatmış, aya çıkmış, marsta hayat aramıştır
  11. (10. maddeyi gerçekleştirememiş ise) tek engeli cahil insan yığınlarıdır
  12. medenidir
  13. cesurdur
  14. süperdir
  15. tüm güzellikleri ona borçluyuzdur
  16. saygı duyulması ya da yerilmesi gereken her şeyi o belirlemelidir
  yalan