1. ölümsüzlük ve ölümden sonra yaşam gibi kavramlara sahip olan doğu dinlerinin yunan düşüncesi ile birleşmesiyle ortaya çıkan mysterdir. kuzey trakya'da şekillenmiştir. philolaus'un fragmanları dışında bilgi edinemediğimiz orpheusçuluk yunan dünyasının ilk dini kabul edilir. epik şiirin ilham perisi calliope'nin oğlu olduğuna inanılan orpheus'un düşünceleridir çıkış noktası. antik çağda gizemlerin ruha işlemesinin müzikle mümkün olacağı düşünüldüğü için, apollo'nun verdiği liri çalarak doğayı peşinden sürükleyecek tınılara sahip kişi olarak yayıldı halk arasında. m.ö. 6. yüzyılda doğu kültleri ile tanışan yunanlılar, doğunun evren yumurtadan doğdu inancını orpheus'a atfetmişlerdir. orpheusçu hymnoslar olarak bilinen kutsal metinleri vardır. onlar da bedenin ruhu sınırladığına inanırdı. ruhun evi yıldızlarda ve ölümle buna ulaşılır derlerdi. bedensel ihtiyaçları bu nedenle sınırlamışlardı. bacchus öğretisine çok benzer. yunan'dan sonra roma da benimsemiştir. ama roma devlet dini ve otoritesiyle sürtüşmediği müddetçe varlığını devam ettirmiştir.
    sezgi