1. ortam erişim kontrolü (ing.: (bkz: media access control) , mac) bilgisayar ağlarıyla ilgili bir terimdir ve hangi ağ öğesinin hangi zaman aralığında ağ ortamına (ör.: kabloya) veri aktarabileceğini belirleyen bir alt katmanı (ing.: sublayer) tanımlar. osi yedi katman modelinin 2. katmanını olan veri bağı katmanının iki alt katmanından alttakidir. yani mantıksal bağ kontrolü (ing.: logical link control, llc) alt katmanı ile fiziksel katman arasında yer alır.
    akif