1. george orwell'in 1984 kitabından sonra lugata girmiş bir ingilizce sıfattır. vatandaşlarını her açıdan kontrol altına almak isteyen baskıcı ve totaliter rejimlere ithafen kullanılır.