1. bu giriyi yazarken öncelikle şunu belirteyim. evet osmanlı imparatorluğu geçmişimiz var. yedi düvele hükmettik, yeri geldi toprak kaybettik. ancak tarihimizde olsa objektif bakmalıyız.

  feodal ve köleci toplum anlayışına göre kurulmuş olan osmanlı devletinde özellikle saray çevresinde oğlancılık vardı ve çok rağbet görmekteydi. bunu tarihi kitaplardan, belgelerden görmek mümkün. şöyle ki, sarayın içoğlan bölümü bunun en iyi örneğidir. sarayın oğlan ihtiyacını karşılamak için özellikle sakız adasından edilgen eşcinsel çocuklar getirilirdi. aileleri bu çocukları yüklüce altın karşılığı satardı.
  günümüzde osmanlı aşığı olanların, bu durumu kabul etmeyenlerin divan edebiyatı şiirlerini okumasını öneririm. kaynak kitaplarda çoktur bulur okursunuz.
  divan şairi nedim in şu mısralarına bakalım

  kız oğlan nâzı nâzın, şehlevend avâzı avâzın
  belâsın, ben de bilmem, kız mısın oğlan mısın kâfir
  (nazlanman kızoğlan kızgibi,haykırman güzel delikalı gibi)
  (belasın bende bilmemi kızmısın oğlanmısın kafir)

  divan şairi nevi' nin dizelerine bakalım

  “mânî olamaz pîrlik sofî, cüvânlar seyrine
  âdemi bî-ihtiyâr eyler bu şehrin dilberleri.”
  (ey softa, yaşlılık oğlanları seyretmeye engel olamaz, bu kentin gönül çelici güzelleri adamı çileden çıkarır.)

  mesihi'nin bu dizelerinde de görmek mümkün

  “meydân-ı ruh-ı yarda oynar iken dil
  hattı erişip dedi bunun bitti sakalı
  veren ruhuna zîb ü bahâ hâl ü hatındır
  k’onlardır eden hüsn metâını bahâlı.”

  (bir zamanlar yarin yanak alanında dil canla oynarken, onu öperken, ayva tüyleri büyüyüp sakalı bitti. yanağına süs ve değer veren benin ve ayva tüylerindi; senin güzellik metanı değerli kılan onlardı.)


  ann chamberlin'in safiye sultan adlı üç kitaptan oluşan eserinde padişah ıı. selim'in oğlancı olduğu, hatta bir oğlanın peşinden hamamda koşarken ayağının kayıp düştüğünü ve böylece öldüğü yazar.
  vakanuislerde ıı.selimin hamamda koşarken düşüp öldüğünü yazar.

  bu konuda kaynakların en iyisi prof.dr ayhan songar'ın seksüel patoloji kitabıdır.
 2. yıkıldım çok fenayım perdeleri kapattım 3 gün uyurum bu sarsıntıyla. demek ecdadımız ibne imiş. vay anasını serhat neler dönmüş ya... ne diyordu şair?

  şelaleye düşmüştür
  zeytinin dali
  celaliyim
  celalisin
  celali...
  mutlu
 3. hiç öyle özentilik boyutunda kalmamıştır. eşkiyaların dağ koşullarına daha iyi uyum sağlayacaklarını düşündükleri oğlanları dağa kaldırmaları gayet yaygındı. bu oğlanlar hem cinsel ihtiyaçlarını gidermelerine yardımcı oluyor hem de çetin dağ koşullarına daha iyi uyum sağlayarak eşkiyalara hizmet ediyorlardı.
 4. (bkz: türkiyede oğlancılık) veya (bkz: dünyada oğlancılık) konularından farksızdır.
  bir grubun veya bir aşiretin veya büyük bir birliğin yapmış, girişmiş, uygulamış olması, bunun tüm milletçe yaygın birşeymiş gibi lanse edilmesinden daha alçak birşey değildir.
 5. tarihten ahlak dersi çıkarmaya çalışanların üzerine yorum yapmaması gerekendir.
 6. kırım harbi olmasa halimiz harap imiş dostlar. harb münasebetiylen müttefik frenk subaylar hanımları ile gelip de dersaadette boy göstermiş allahtan. bu sayede istanbul ahalisinin zihin yapısı, kadın erkek ilişkilerine bakışı bir nebze değişmiş, zendostlar çoğalırken mahbublar azalmış, delikanlılara duyulan ilgi kızlara yönelmiş filan. halimiz nice olurdu, evlerden ırak yarabbi... ahmet cevdet paşa'nın maruzat'ı ecdadın cinsel tercihleri hususunda malumat içeriyor gibi...
  mutlu
 7. "divan şiirinde sapık sevgi " adlı eser incelenmeli. her toplumsal olay da olduğu gibi bu da edebiyata sirayet etmiştir. ahmet paşa ve fatih'in onu bursa'ya sürmesi örnek olaydır. kabul edilmese de...