• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (10.00)
osmanlı engizisyonu zulmün tarihi - ali yıldırım
bu kitap tüm yönleri ile ve yalnızca osmanlı'nın resmi belgelerine dayanarak osmanlı engizisyonunu ve uygulamalarını gözler önüne serme çabasındadır. osmanlı'nın şeriat dışı inanç ve düşüncelere yönelik uygulamaları bizzat padişah'ın sözleri olan "fermanlarla", en yetkili dinsel otorite olan şeyhülislamların "fetvaları" ile hanedanın maaşlı elemanları olan vakanüvislerin yazdıkları ile ortaya konulmuştur... engizisyon bir yok etmedir, kendi dışında bulunan her şeye karşı bir düşmanlıktır. ve asıl korkuncu da tüm bunların üstün bir dinsel irade adına yapılmasıdır. osmanlı'da devletin, hanedanın resmi dini şeriat olmuş, tüm toplumsal hayat şeriat emirleri doğrultusunda düzenlenmiş, şeriat dışı ve geniş kitlelerin inancını oluşturan rafizilik/bektaşilik/kızılbaşlık kısaca "batınilik" diyebileceğimiz akımlar ise baskı ve zulme maruz kalmıştır.
  1. osmanlı'nın ne kadar hoşgörüsüz olduğunu, önemli tarihçilerin yazdıklarını kaynak göstererek anlatan çok değerli bir kitap. vicdanınız varsa, okuduklarınız sizi çok üzecek...