• okudum
  • okuyorum
  • okumak istiyorum
 • youreads puanı (0.00)
otorite - richard sennett
insanlar otoriteye neden ihtiyaç duyarlar? otoriteden neden korkarlar? otorite ilişkilerinin olmadığı bir toplum kurma tasarısı gerçekçi midir? otoriteyle bağ kurmadan onu reddetmek mümkün müdür? basit bir karşı çıkma bizi otoritenin olumsuzluklarından korumaya yetmediği gibi, onu gerektiği gibi değerlendirmemizi de engelliyorsa, ne yapabiliriz? richard sennett bu tür sorulara yanıt ararken insanların otoritelerle kurdukları özel ve kurumsallaşmış ilişkilerin tarihsel ve sosyopsikolojik bir panoramasını çiziyor. anne babayla çocuk arasındaki gibi kişisel, işverenle işçi ya da devletle yurttaş arasındaki gibi toplumsal ilişkilerde otoriteyi tanımadan reddetmenin insanları ne tür çıkmazlara sürüklediğini anlatıyor. hegel'in köle-efendi ilişkisi hakkındaki ünlü çözümlemesinden yola çıkarak, öncelikle otoriteyi bir öteki olarak görmeyi bırakıp tanımayı, onu "görülür, anlaşılır" bir hale getirmeyi denememizi öneriyor. hiçbir otorite ilişkisi içermeyen bir dünya kurmaya çalışmanın, insanın toplumsal bir varlık olması yüzünden, mümkün ve anlamlı bir çaba olmadığını söylerken, asıl önemli olanın otoriteyi tahakküm aracı olmaktan çıkarıp, diğer insan(lar)a karşı kayıtsızlık içermeyecek bir biçime dönüştürmek olduğunu ve bunu da ancak otoriteye maruz kalanların yapabileceğini vurguluyor. bu dönüştürmeye hizmet edebileceğini düşündüğü birkaç somut öneri getirirken aslında daha çok şey yapılabileceğini belirtiyor ve hepimizi otoriteye karşı hayal gücümüzü ve yaratıcılığımızı kullanmaya çağırıyor. (kitap bilgileri idefix'den alınmıştır.)
 1. yaşadığınız dünyayı, insanları daha da iyi anlamak, insanların otorite karşısında hangi dinamiklere dayanarak tepki verdiği ya da otoriteyi benimsediğini oldukça derin bir şekilde inceleyen bir eser. kitapta diğer düşünürlerin fikrine oldukça yer verilmesi, atıfta bulunması her ne kadar konuya çok hakim olmayanları yoracak olsa da konuyu bir kitapta derleyip toplaması bakımından oldukça önemli.

  kitabı okumamın üsütünden hayli bir zaman geçti, buna rağmen arasıra dönüp baktığım kitaplardan biridir. sennet'in derin entelektüel birikimi ve olayları yorumlayışı sizi bir çok kez şaşırtacaktır.

  beni en fazla etkileyen kısmı ise "paternalizm" ve "mutsuz bilinç " hakkındaki bölümler olmuştur. sosyal bilimlerle ilgilenen herkesin okumasını öneririm.
  jan