1. 1602 yılında doğmuş 1686 yılında ölmüş boşlukla ilgili önemli deneylerde bulunmuş alman bilim insanı. su dolu bir fıçıdan suyu pompa ile boşaltıp boşluk elde etmeye çalıştığı ilk deneyinde başarısız olsa da, aynı deneyi iki parçadan oluşan küre ile deneyip başarmış ve boşluğun olamayacağı düşüncesini tartışmaya yol açmayacak bir biçimde yıkmıştır.

    ayrıca statik elektriğin elde edilebileceği bir araç yapmayı başarmıştır. araç bir eksene geçirilmiş bir kükürt toptan oluşmaktadır ve top dönerken dokunulduğunda kıvılcım saçar.