1. bismillahirrahmanirrahim. allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun.

  weininger üzerine söz söylemeye haddim var mı, yok mu, uzun zaman boyunca düşündüm bunu. fakat sonunda, böyle bir dehayı insanlara anlatma arzum galip geldi.

  yirmi üç yıl yaşadı weininger. dünyayı titretti, unutuldu; fakat yeryüzündeki her şeyden daha tahripkar fikirleri, halen oralarda bir yerlerde keşfedilmeyi bekliyor.

  3 nisan 1880'de, yahudi bir kuyumcu olan leopold ve eşi adelheid'ın oğulları olarak dünyaya geldi. 1898 yılında viyana üniversitesi'ne girdi. felsefe ve psikoloji eğitimi alıyordu, fakat fen bilimleri ve tıp bölümlerinin derslerine de katılıyordu. henüz bir çocukken dört dil biliyordu: yunanca, latince, fransızca ve ingilizce. ergenliğinde bu dillere ispanyolca, italyanca ve iskandinav dillerini de ekledi.

  eros ve psykhe adlı teziyle doktor unvanını aldığı 1902 yılında tanassur ederek protestan oldu. aynı yıl, bir mabet olan bayreuth'ta, wagner'in parsifal operasının temsilini seyretti; oslo'ya giderek ibsen'in peer gynt'ünü izledi. rahatlıkla söyleyebilirim ki, weininger'in felsefesi, wagner'in müziğinin, ibsen'in oyunlarının felsefesidir.

  intihar üzerine düşünmeye başladı, fakat henüz zamanının gelmediğini söylüyordu.

  1903 yılında, benzersiz eseri cinsiyet ve karakter'i neşretti. yer yerinden oynadı.

  son beş gününü viyana'da ailesiyle beraber geçirdi. 3 ekim'de, beethoven'ın öldüğü odayı kiraladı. aynı günün gecesi, babası ve kardeşine, kendini vuracağına dair birer mektup yazdı.

  4 ekim'de, odasında, yaralı bir halde bulundu. kalbinden vurmuştu kendini. matzleinsdorf protestan mezarlığı'na defnedildi.