1. daha çok konya ve iç anadolu yöresinde yalnızca erkeklerin katıldığı, kadın oynatılan müzikli* içkili eğlenceler. yine adını konya yöresinde usulünce söylenen türküleri tanımlayan "oturak" sözcüğünden alır.(bkz: pavyon)