1. “oysaki” ile başlayan tüm cümleler yaralayıcıdır…

    tdk
    yalan
  2. oysaki, oysa ki olması gereken başlıktır. ondan önce kurulan cümlelerin pek bir anlam ifade etmediğini belirten ifadedir. belki de yaptiğinis her şey boşa gitti, neyse siz buna alıştınız
  3. oysaki olarak kalması kendisi için daha hayırlıdır. "aslında" anlamını ihtiva eder ekseriyetle.
  4. bağlaç olan ki'nin varlığına rağmen, kalıplaşmış yapısı gereği oysa ki şeklinde değil oysaki şeklinde yazılır. tıpkı mademki, meğerki, sanki, halbuki gibi.
  5. japon adı sanırım. doğrusu "oysa ki" dir. tdk'nın ne dediği beni ilgilendirmez. "neden ki" den ne farkı var bu kelimenin allah aşkına? tek istisna "çünkü" bak nasıl ermiş "-ki" bir potada. "halbuki" kelimesi de istisna olabilir. çünkü "halbu" diye tek kullanılan kelime yok. fakat "oysa" kelimesi pekala tek başına babalar gibi kelime.
  6. kendinden önce gelen cümleyi yalanlar. genelde bu böyledir.