1. arnavutluk'da enver hoca, yugoslavya'da tito, bulgaristan'da dmitrov bu ekolden gelirler. dönemin şartlarında sovyetler etkeni vardı. sovyetler'in bu öznelere yaptığı, teorik ve silah yardımları yadsınamaz. fakat bu özneler genel olarak hizipçi ve teorik açıdan eksik oldukları için yeni bir bayrak dikmek yerine, mevcut bayrağı iyileştirmeye çalışmışlardır. bu yüzden uzun soluklu olmamıştır. güncel örneği için aylar öncesinin türkiye kürdistan'ına bakmak yeterlidir.

    öz yönetim yapı itibari ile küçük burjuva ideolojisinin, oportünizm uzantısıdır. marksizm ve leninizm tabanlı sınıf mücadelesi yerine, emperyalist güçlerden aldığı destek ile aslında kazanılmış olan hakları başkası vermiş görüntüsüne büründürür. bu da öz yönetim ile kurulmuş olan herhangi bir ülkenin işçi sınıfının "yeni" burjuvazice sömürülmesi anlamına gelmektedir. teorik olarak bir fark yoktur. sadece sermayedarlara yarar.

    ek: düzeltme.