1. akdeniz’in kirliliğe karşı korunması (barselona), sözleşmesinin taraf ülkelere getirdiği bir yükümlülük gereği ülkemiz ve dünya ölçeğinde ekolojik öneme haiz ancak sanayi, turizm ve yapılaşma gibi baskılar nedeniyle bozulma veya yok olma riski altında oldukları için bakanlar kurulu kararı ile özel koruma altına alınan alanlardır.

    türkiye'de 16 adet özel çevre koruma bölgesi bulunmakta olup en bilinenleri belek, datça-bozburun, uzungöl, ankara-gölbaşı ve tuzgölü özel çevre koruma bölgesidir.