1. suç niteliğindeki bir eylemdir. içeriğinde küfür, hakaret, gizli bilgi, sır olup olmamasının bir önemi yoktur. aleni olmayan, herkese gönderilmeyen, kişiler arasındaki haberleşme niteliğinde olan bir mesajın, sms'in, mailin ifşa edilmesi tck132/3 anlamında suçtur ve cezası 6 ay ile 2 yıl arasında hapis cezasıdır...
    burada önemli bir nokta da karşı tarafın rızasının bulunmamasıdır. zira rıza gösterilmesi fiili hukuka aykırı olmaktan yani suç olmaktan çıkarmaktadır.