1. joseph black tarafından keşfedilen, c.g.s. birim sisteminde bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 c° arttırmak için gerekli olan ısı enerjisidir. maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir.