• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (9.00)
Yazar Erich Fromm
özgürlükten kaçış - erich fromm
çağdaş insan için özgürlüğün anlamı nedir? insan neden kendi özgürlüğünü diktatörlerin eline bırakmakta ve bir robot gibi yaşamaya razı olmaktadır? özgürlüğüne sahip çıkamayan insan, biyolojik olarak bir canlı olmasına karşın, ruhsal açıdan bir robot gibidir. zihinsel ve coşkusal yetenekleri körelmiştir, canlı değildir artık. yeni ve kalıcı hiçbir şey üretmez. yaşama karşı tam bir açlık içinde olmasına karşın uzak durur ondan, kaçar. çünkü davranışları ve kararları kendisine ait değildir. onu, dışındaki güçler yönlendirmektedir. hoşnutluk ve iyimserlik maskesinin altında mutsuz ve endişeli bir insan gizlidir. çağdaş toplumlarda birey, kendi yazgısıyla başbaşa bırakılmamakta bu da kendisine korku ve güçsüzlükten başka bir şey getirmemektedir. kendini içinde yaşadığı dünyadan ve toplumdan soyutlamış duran bireyler gittikçe çaresizleşerek yeni diktatörlüklere, totaliter yönetimlere verimli bir zemin oluşturmaktadırlar. işte dr. fromm, bu çok önemli konuyu bilimsel yöntemlerle inceleyerek, herkesin anlayacağı bir dille gözler önüne sermektedir.
  1. erich fromm'un aştığı kitaptır. kanımca en etkileyici eseri de budur. insanın özgürlükten ciddi manada kaçtığını hissettirir okura ve bunun tüm sebeplerini didik didik ederek akla gelebilecek tüm sorulara da cevap vermiştir. tek seferde okumak zor olsa da; sindire sindire, her cümlenin üzerinde düşünerek okunmalı ve iyice anlaşılmalıdır.