1. ne olmadığını değil ne olduğunu bildiğini zanneden insanların sahip olduğu duygu. teneke çalan bir delinin benliğinden geriye kalan tek şeyin özsaygı olduğu fikri çok makul. o deli hiç değilse bu dünyadaki varlığının nihai sonucunun teneke çalmak olduğunu kabullenmiş ve ne olduğu konusunda kararlı bir izlenimdedir. yitik aklın iç dünyası ile teneke çalan bünyenin dış dünyası muhteşem örtüşüyor ise saf özsaygı karşımızda kalabilir.

    insanlar eylemlerini kendi varlığının amacını yani ne olduğunu bilerek değil daha çok ne olmadığını bilerek gerçekleştiriyor. örneğin sigara bağımlısı olmak durumunun açıklaması ne olduğumuzla değil ne olmadığımızla ilgili daha çok.

    ne olduğunu bilmek bir kenara dursun, herhangi bir oluş halini varlığımızla örtüştürmemiz bizi muhteşem kısıtlar ve bize muhteşem bir özsaygı verir. o halde özsaygı değerli olduğunu varsaydığımız birtakım ölçütlerimizin değişmemesi için kendimizi kısıtlamamızdır. bu da kendi varlığından sadece kendisi emin olan tanrının sahip olduğu özsaygının aciz bir taklitidir.
    abi