1. latincede kırsal anlamına gelen söz. daha geniş anlamıyla hristıyanlığın yayılmaya başladığı dönemde kırsal kesimdeki kimseler eski çok tanrılı inançlarına devam ettikleri için onlara pagan denmiş. zamanla pagan denince akla bir dinin mensubu gelmesi bölgesel inançların korunması ile ilgili bir durum. en eski inanışları barındırmasına rağmen 17. yüzyıldan sonra paganizm kelimesi ancak kullanılmaya başlanmış. pagan inanışını o başlıkta inclemek daha doğru olur.
    abi