pan


  1. yaşça büyümüş ama olgunlaşmamış kişi. zira olmayacak işler peşinde koşmak tabirinin hakkını veren bir kardeşimize benziyor.

    yunanca birlik, bütünlük anlamları olan sözcük. öte yandan yunan mitolojisi'nde küçük baş hayvaların, kırın, çobanların tanrısıdır. yarı keçi, yarı insan formundadır. efsaneye göre pan syrinks adlı periye aşık olmuştur. tam ona sarılacağı sırada ise syrinks pan'dan kurtulmak için sazlığa dönüşür. pan da bu sazlardan yedi tanesini kesip kendisine bir kaval yapar ve tatmin edilememiş aşkının yerine sanatını icra eder. öğlen vakitleri sessizliğe gömülür ve uyurmuş.
  2. (bkz: panslavizm)
    slavlarin birliği.
    rus politikası. balkanlar'daki tüm slavları birleştirme fikri.
  3. sinema terminolojisinde kameranın kadrajını yatay bir yöne (sağa veya sola) doğru kaydırma hareketi.