1. pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections

    baş harflerinden akronim yapılmış, grup a streptokok enfeksionuna bağlı olarak otoimmün süreçlerle gelişen bir hastalıktır.

    hastalığın tipik özelliği, epizodlar halinde gelen okb* ve/veya tik bozukluğu ile güçlü ilişkisidir.

    a grubu streptokok enfeksiyonunun (veya taşıyıcılığının) antibiyotiklerle ortadan kaldırılması, ivig veya plazmaferez tedavi seçenekleri arasındadır.

    ailesinde a grubu streptokok enfeksiyonuna bağlı otoimmün hastalık geçirenlerin (örneğin romatizmal kalp hastalığı) daha yüksek riske sahip olduğu bulunmuştur.
    bilim