1. sessiz tiyatro, mim sanatı. oyuncu mimikler,el kol ve beden hareketleri ile konuyu anlatır.

    video