• okudum
  • okuyorum
  • okumak istiyorum
 • youreads puanı (0.00)
paradigmalar savaşı ve beşinci dalga - hasan şimşek
dünyada ve türkiyede yakın geleceğin kazananlarını ve kaybedenlernin belirleyecek olan yeni küresel siyasi - ekonomik paradigmanın nasıl biçimlendiğini bütün boyutlarıyla irdeleyen bir kitap

(tanıtım bülteninden)
 1. yazar, rus ekonomist kondtratieff'in ortaya attığı kondtratieff dalgaları teorisini paradigma değişimiyle kaynaştırarak son iki yüz yılda dünyanın geçirdiği paradigma değişimlerini ele almış. kondtratieff kapitalizmin aşağı yukarı elli yılda bir değişim geçirdiğini söyler. daha kısa dalgalardan da bahsedilir ama kitabın konusu bu uzun dalgaların yol açtığı paradima değişiminin dünyaya ve türkiye'ye yansımalarıdır. kondtratieff'e göre bu elli yıllık değişimin yarısı yükseliş yarısı ise çöküş dönemidir. çöküş dönemindeki durgunluk artınca yeni bir yol (paradigma) benimsenir ve mevcut düzen hızla değişmeye başlar. bu döngü elli yılda bir tekrarlanır.

  kitapta geçmiş dört dalgalanmanın analizine yer verilmekle birlikte özellikle günümüz türkiyesi hakkında tahminler yer almaktadır. yazar beşinci paradigmayı türkiye siyaseti açısından yorumlamış. bilimsel başlayıp siyasal şekilde sonlanmış kitap. dünya ve türkiye şuan beşinci dalgada kitaba göre. 2009'dan sonra beşinci dalga çöküş dönemine geçti ve bu durumun 2025-2030'a kadar devam edeceği söylenebilir. peki tekrar yükselişi sağlayacak olan altıncı dalga ne olabilir ve türkiye kendine nasıl bir yön çizmelidir? yazara göre altıncı dalganın, yani yeniden yükselişi sağlayacak paradigmanın ipuçları çin modelinde gizli. yeni liberal model kar uğruna insan sağlığını hiçe sayarak kendisine güvenenleri yüz üstü bıraktığı için yerini devlet kapitalizmine bırakacaktır. yani güçlü devlet ihtiyacı devletin ekonomide daha etkin olmasını zorunlu kılacaktır.

  çin gibi temel tüketim maddeleri özel sektöre devredilirken telekomünikasyon ve sağlık gibi stratejik yatırımlar devlet kontrolünde olacaktır. yani marx ve keynes'i yeniden keşfedeceğiz yazara göre. gelir dağılımındaki adaletsizlik, insan ve çevrenin hiçe sayılması mevcut liberal düzeni değişime zorlayacaktır. bir dizi uyarı da var kitapta. mevcut dalgalanmanın çöküşte olduğu dönemlerde ülkeler kaynak arayışı için savaşabilirler diyor. türkiye'nin yeni dalgayı doğru okuması gerektiği söylenerek mevcut yanlışların üstünde duruluyor.

  bana göre kitap güzel başlasa da sonlara doğru siyasi bir falcılığa dönüştü.